Hi.

Welcome to my blog. A crazy mum with her crazy son and then there's the cat. Travels, tips, everyday things - all in a big warm blog.

 Hope you have a nice stay!

Att flytta berg

Bild internet

Jag kanske inte har flyttat några berg idag, men jag försöker flytta några stenblock i alla fall. Från min sons hjärta.
Jag hoppas att jag lyckades...
Mummy loves you, Baby Boy!

Att ha en stand off

Att ha krav