Hi.

Welcome to my blog. A crazy mum with her crazy son and then there's the cat. Travels, tips, everyday things - all in a big warm blog.

 Hope you have a nice stay!

Att lära in en ny sång!

Texten är inte svår, men dock tonerna *joråsåatte...*

Att fylla ut med färg

Att testa nytt