Hi.

Welcome to my blog. A crazy mum with her crazy son and then there's the cat. Travels, tips, everyday things - all in a big warm blog.

 Hope you have a nice stay!

Den om att visa var jag är

Ja, så här tråkigt ser vårt klassrum ut! Nu har vi väldigt sällan bänkar när vi har föreläsningar men från och med måndag nästa vecka så har vi nya ämnen och nya föreläsare!
Jag ser fram emot att få läsa mer om juridiken, sekretesslagar och kommunikation, men det känns som ganska mastiga ämnen så nervositeten kommer väl så snart redovisningen är över på fredag!

Nu, tillbaka till vår rapportskrivning!

Den om att göra Frun stolt

Den om multi tasking