Hi.

Welcome to my blog. A crazy mum with her crazy son and then there's the cat. Travels, tips, everyday things - all in a big warm blog.

 Hope you have a nice stay!

Den om ljus i vårt hus

Ja, här har vi ljus i vårt hus!
Och barnprogram  på tv.

Den om hopp (eller kanske envishet)

Den om att se världen